Aktualności z życia szkoły:

 19-10-2020 


DZIEŃ PATRONA

Nasze babcie i dziadkowie na pewno pamiętają biały dym z 16 października 1978 roku, symbolizujący wybranie nowej głowy Kościoła. Po raz pierwszy w historii Polak został papieżem. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu, podkreślił swoją wierność Maryi poprzez dewizę ,,TOTUS TUUS”- CAŁY TWÓJ. Do dziś hasło to jest symbolem wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji uczniowie klasy VII przygotowali apel, który został przedstawiony każdej klasie w formie nagrania. Nasi uczniowie wzięli też udział w XX Dniu Papieskim, który odbył się 11 października 2020 roku w kościele parafialnym p/w Wszystkich Świętych w Jedlnie. Przypomnieli zebranym postać Polaka Papieża oraz wzięli udział w akcji Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 19-10-2020 


Ślubujemy…

14 października 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Jedlnie odbyło się uroczyste przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów naszej szkoły. W uroczystości ślubowania klasy I wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy - Pan Krzysztof Ciupiński,  Sekretarz -  Pani Aleksandra Ratecka, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas I-III. Pierwszaki przedstawiły program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Zięby, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów na sztandar szkoły, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała ołówkiem Pani Dyrektor oraz wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści otrzymali również upominki od Pana Wójta i od rodziców. To był wyjątkowy dzień. Pierwszaki były bardzo skupione i wzruszone. Wspaniale prezentowały się w strojach galowych i uczniowskich biretach. Wzorowo zdały swój pierwszy egzamin.

Drugą część wspólnego świętowania, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowali uczniowie klasy II i III pod kierunkiem Pani Karoliny Różewicz i Pani Urszuli Rak. Wiersze przeplatały się z pięknie wykonanymi piosenkami i tańcem. Okazjonalne życzenia wraz z bukietem kwiatów złożył  Pan Krzysztof Ciupiński oraz wręczył nagrody nauczycielom. Uroczystość była również właściwym momentem, by wręczyć uczniom stypendia Wójta Gminy Ładzice za bardzo dobre wyniki w nauce. Na zakończenie akademii głos zabrała  Pani Dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Wręczyła nagrody dyrektora i podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

 19-10-2020 


Zakończył się dla rodzin konkurs plastyczny pt. „Jestem bezpieczny” przeprowadzony w ramach projektu „Bezpiecznie i pewnie”. Udział wzięli mieszkańcy Gminy Ładzice.

Laureaci konkursu:

I miejsce- Maciej Musiał-zamieszkały: Jedlno Pierwsze

II miejsce – Nikola Hyska –zamieszkała: Jedlno Pierwsze

III miejsce- Szymon Makowski- zamieszkały: Radziechowice Drugie         

 

Ponadto jury przyznało wyróżnienia:

1. Oskar Langner- zamieszkały: Jedlno Pierwsze

2. Norbert Gościński- zamieszkały: Zakrzówek Szlachecki

3. Krzysztof Żuwalski- zamieszkały: Wola Jedlińska

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a uczestnicy upominki. Wszystkim rodzinom zaangażowanym w pracę serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Grupa nieformalna „Bezpieczni”.

Projekt dofinansowano w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców I edycja w Gminie Ładzice 2020 realizowanego przez Centrum OPUS, finansowanego  ze środków Gminy Ładzice.

Czytaj więcej