Aktualności dla rodziców

Strona: 0 1

 09-10-2019 


Informacja MEN i GIS na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów >>>

 24-05-2019 


Zagrożenia i zelecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów...>>

 26-03-2019 


W dniu 03. 04. 2019 roku  ( środa )  o godz. 16.00  w Sali komputerowej odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci posiadających opinię PPP lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku na temat, jak pracować w domu z dzieckiem zgodnie z zaleceniami opinii lub orzeczenia.

 09-12-2018 


Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

List Minister Edukacji do Rodziców

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Ulotka dotycząca rekrutacji

 02-10-2018 


W Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • piątek, 2 listopada 2018r.
 • poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r.
 • wtorek, 16 kwietnia 2019 r.
 • środa, 17 kwietnia 2019 r.
 • czwartek, 2 maja 2019 r.
 • środa, 19 czerwca 2019 r.

Szkoła w w/w dniach zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

24 września

21 listopada

16 stycznia

3 kwietnia

 

Zapraszamy również na konsultacje indywidualne w godzinach 14.00 – 16.00

4 marca

6 maja

 22-05-2018 


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ANNA ZALEWSKA

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.
 

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 24-04-2018 


Drodzy Rodzice

 

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje z:

 • pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, panią Joanną Dudek w dniu 7 maja 2018 roku w godzinach 14.00 – 15.00    (poniedziałek);
 • psychologiem  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, panią Anną Łoszakiewicz w dniu 11 maja 2018 roku w godzinach 9.00 – 10.00  (piątek).

 19-10-2017 


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wsprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) oraz po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną (12 września 2017 r.), Radą Rodziców (12 września 2017 r.) w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlnie ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • poniedziałek, 30 października 2017r.
 • wtorek, 31 października 2017r.
 • poniedziałek, 30 kwietnia 2018r.
 • środa, 2 maja 2018r.
 • piątek, 4 maja 2018r.
 • piątek, 1 czerwca 2018r.
 • środa, 20 czerwca 2018r.
 • czwartek, 21 czerwca 2018r.

Szkoław w/w dniach zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 19-10-2017 


Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

12 września

28 listopada

23 stycznia

18 kwietnia

 

Zapraszamy również na konsultacje indywidualne w godzinach 14.00 – 16.00

2 października

6 listopada

8 stycznia

5 marca

7 maja

 23-05-2017 


List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców