Kadra nauczycielska Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie

Lidia Kowalczyk - dyrektor

 

Anna Bedlechowicz biblioteka
Małgorzata Ciupińska oddział przedszkolny
Magdalena Gałwa religia
Włodzimierz Gałwiaczek wiedza o społeczeństwie
Aneta Jankowska-Kisiołek chemia
Magdalena Janson-Zielińska logopeda
Anna Klekowska pedagog, historia, rewalidacja indywidualna
Anna Kolmasiak fizyka
Lidia Kowalczyk plastyka
Alina Kowalik wychowanie fizyczne 
Małgorzata Krakowska-Rek przyroda, biologia, geografia
Paweł Kwiatkowski język angielski, język niemiecki
Jolanta Modlińska język polski, zajęcia techniczne, technika
Iwona Ołoszczyńska matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
Magdalena Pukacz nauczyciel wspomagający
Agnieszka Radziwolska oddział przedszkolny 
Urszula Rak edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Karolina Różewicz edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Beata Siemińska matematyka, informatyka
Joanna Sukiennik edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Terlicka język polski, muzyka, plastyka
Aneta Widmajer-Nita język angielski, język niemiecki
Dorota Zbroja-Bareła doradztwo zawodowe
Dorota Zięba edukacja wczesnoszkolna