INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDLNIE ...>>

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDLNIE W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO...>>