Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca

Alicja Śliwińska

Zastępca

Julita Wojtala

Sekretarz

Zofia Maligłówka

 

Opiekunowie:    Anna Klekowska

           Magdalena Pukacz

  

 

Poczet sztandarowy

Pierwszy skład Drugi skład

Arkadiusz Krawczyk

Martyna Durka

Kinga Zięba