Samorząd Uczniowski

Przewodniczący

Mateusz Miarka

Wiceprzewodnicząca

Alicja Śliwińska

Sekretarz

Wiktoria Nowak

 

Opiekunowie:    Anna Klekowska

           Magdalena Pukacz

  

 

Poczet sztandarowy

Pierwszy skład Drugi skład