Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2019/20


17 lutego 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach Drugich odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięli udział uczniowie klasy VI naszej szkoły: Martyna Konat, Klaudia Wójcik i Dawid Łyp.

W pierwszej części uczestnicy pisali test ze znajomości przepisów przeciwpożarowych. Najlepiej napisały go Martyna Konat i Klaudia Wójcik. Uczennice zakwalifikowały się do eliminacji ustnych turnieju. Niestety nie udało im się stanąć na podium. Na zakończenie uczniowie otrzymali nagrody, które wręczył pan wójt Gminy Ładzice Krzysztof Ciupiński. Za przekazane nagrody serdecznie dziękujemy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Uczniów do turnieju przygotowała pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Na początku lutego odbyły się w naszej szkole eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem było popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych. Test konkursowy napisało 22 uczniów. Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się czterech uczniów z największą liczbą punktów. Są to: Wójcik Klaudia, Konat Martyna, Musiał Bartłomiej i Łyp Dawid z klasy VI.

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w gminnych eliminacjach 17 lutego 2020r., które odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach.


 

 

10 stycznia 2020 roku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim odbył się VI Festiwal  Piosenki Bożonarodzeniowej w Języku Angielskim i  Niemieckim, pt. „It’s Christmas - Weihnachten time”. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy piątej - Julia Świstak, która zdobyła wyróżnienie w kategorii klas V-VI. Julia zaśpiewała piosenkę z repertuaru Shakin' Stevensa  pt.” Merry Christmas Everyone “.

Serdecznie gratulujemy Julii!!!

 

 

 


 

 

W styczniu 2020 roku odbył się w naszej szkole konkurs biologiczny dla uczniów klas IV - VI pod hasłem „Zdrowym być – zdrowiej żyć”.

Jego celem było kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę, rozwijanie kultury zdrowotnej, przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wzięło w nim udział 25 uczniów.

Pierwsze miejsce zajęli następujący uczniowie: Krakowski Oskar - klasa V i Konat Martyna – klasa VI, drugie miejsce - Suska Wiktoria – klasa V i Wójcik Klaudia – klasa VI, trzecie miejsce – Zasępa Julia – klasa V i Saternus Jakub – klasa VI.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2018/19

Bezpieczna szkołato hasło międzyszkolnego konkursu plastycznego, który odbył się w naszej szkole. Jego celem było przede wszystkim promowanie bezpieczeństwa w szkole.

W konkursie wzięło udział 17 uczniów.

Oto wyniki:

I miejsce: Julia Nita, uczennica kl.III Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim

II miejsce: Klaudia Wójcik, uczennica kl.V Publicznej Szkoły Podstawowej
w Jedlnie

III miejsce: Hubert Grzybek, uczeń kl. II Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie

Zwycięzcom GRATULUJEMY !!!

Organizatorem konkursu była pani Karolina Różewicz.


Razem bezpieczni

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole przeprowadzono dwa konkursy: plastyczny i literacki. Obu przyświecało hasło tegorocznych obchodów akcji „Działajmy razem”. Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu plakatu promującego bezpieczne zachowania w sieci Internet, literacki natomiast – na napisaniu rymowanki.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Konkurs plastyczny:

I miejsce – Julia Barnaś, Angelika Łysik, Alicja Depta, Klaudia Grzesiczak - kl. VI B

II miejsce – Marta Moryń - klasa IV

III miejsce – ex aequo Klaudia Osumek, Wiktoria Saternus, Martyna Popiołek, Alicja Śliwińska, Renata Depta

oraz Mateusz Miarka, Michał Koćwin, Rafał Dryja, Dawid Rudzki, Bartosz Depta, Kamil Popiołek, Mateusz Mielczarek, Sebastian Saternus, Patryk Zaborowski.

Konkurs literacki:

I miejsce – Wiktoria Grygielska, klasa VIIIA

II miejsce – Zofia Maligłówka, klasa V

III miejsce – nie przyznano.

Organizatorami konkursu były: pani Anna Bedlechowicz i pani Beata Siemińska.


Recytatorki sukces

Pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych zdobyły 30 maja uczennice naszej szkoły w międzyszkolnym konkursie recytatorskim w Stobiecku Szlacheckim pt. „Miłość niejedno ma imię”.

W grupie uczniów klas IV – VI pierwsze miejsce ex aequo jury przyznało uczennicom klasy piątej: Zofii Maligłówce i Klaudii Wójcik. W kategorii klas VII – VIII pierwsze miejsce zajęła Dominika Mostowska z klasy VIII a, a drugie – jej klasowa koleżanka, Aleksandra Bednarczyk.

W konkursie udział wzięły również: Julia Zasępa z klasy IV i Wiktoria Grygielska z VIII  a.

Dziewczynki, recytując wiersze o miłości, rywalizowały z rówieśnikami z dwóch szkół z terenu gminy Ładzice.


„Środowisko geograficzne Polski“ - pod takim hasłem odbył się w marcu konkurs geograficzny dla uczniów naszej szkoły. Jego celem było kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do środowiska przyrodniczego Polski, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień geograficznych uczniów oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej. Wzięło w nim udział 27 uczniów.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce

Mateusz Rybak – klasa VIIIA

II miejsce

     Rafał Przybył– klasa VIIIA

III miejsce

     Wiktoria Kuta– klasa VII

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


1 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach odbyły się  eliminacje Gminnego Turnieju BRD w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy piątej: Wiktoria Nowak, Zofia Maligłówka, Bartłomiej Musiał, Jakub Saternus.
Zmagali się z testem wiedzy składającym się z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i pomocy przedmedycznej.
Spośród jedenaściorga uczestników Turnieju I miejsce zajął Jakub Saternus,  a II miejsce Bartłomiej Musiał.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Do Turnieju przygotowała pani Jolanta Modlińska.


W marcu 45 uczniów klas V-VI z naszej szkoły wzięło udział w SZKOLNYM TURNIEJU „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”. Celem konkursu jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno pieszych jak  i kierujących pojazdami, wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia, popularyzowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, a także rekreacji i sportu. 
Konkurs ma charakter wieloetapowy.
Laureaci:
- w kategorii dziewczynki:
I miejsce - Wiktoria Nowak - klasa V,
II miejsceZofia Maligłówka - klasa V,
-  w kategorii chłopcy:
I miejsceBartłomiej Musiał - klasa V,
II miejsce –   Jakub Saternus - klasa V.
Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę 1 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach w eliminacjach Gminnego Turnieju BRD w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2019.

Organizatorem Szkolnego Turnieju „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”  była pani Jolanta Modlińska.


6 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach Drugich odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Mateusz Rybak, Rafał Przybył, Wiktoria Grygielska oraz Roman Krynke.

W pierwszej części uczestnicy pisali test ze znajomości przepisów przeciwpożarowych. Do drugiej części – ustnej – z czworga uczniów zakwalifikowali się: Rafał Przybył i Mateusz Rybak. Rafał w turnieju zajął trzecie miejsce.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Uczniów do turnieju przygotowała pani Małgorzata Krakowska – Rek.


8 lutego 2019 r w naszej szkole  odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ich celem było popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Test konkursowy napisało 23 uczniów. Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się czworo uczniów z największą liczbą punktów. Są to: Wiktoria Grygielska, Mateusz Rybak i Rafał Przybył z klasy VIIIA oraz Roman Krynke z klasy VIIIB.

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w gminnych eliminacjach w dniu 6 marca 2019r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Wyniki konkursu oszczędności  w SKO

dla klas i uczniów indywidualnych

 Podsumowaliśmy wyniki  konkursu oszczędności w SKO za I semestr bieżącego roku szkolnego, który odbywał się pod hasłem:

„Przekonaj się do systematycznego oszczędzania”

  Wyniki rywalizacji klas są następujące:

I miejsce - klasa V

II miejsce - klasa I

III miejsce - klasa IV

Indywidualnie najsystematyczniej oszczędzali:

I miejsce - Jakub Saternus        kl. V                                                                                                       

II miejsce - Oskar Bartnik        kl. V

III miejsce - Julia   Duszyńska  kl.  I

         

 Gratulujemy i zapraszamy do dalszej rywalizacji w II semestrze!

Cieszymy się, że nasi nowi członkowie - uczniowie klasy I - stanęli na podium w konkursie oszczędności.

Chcemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyłączyli się do naszej Mikołajkowej Akcji Charytatywnej na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć z działalności w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 - opiekunowie SKO.

Zobacz zdjęcia


"Człowiek bez tajemnic" to hasło konkursu biologicznego dla uczniów naszej szkoły, który odbył się w grudniu. Jego celem było rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych uczniów, promocja zdrowia, wdrażanie do przyjaznego środowisku zdrowego stylu życia oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Oto wyniki:

I miejsce

Fabian Plaskacz – klasa VII

II miejsce

    Bartosz Kaczmarek– klasa VIII B

III miejsce

     Klaudia Dzięburska – klasa VII

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szeregu rozgrywek w piłkę ręczną zakończonych sukcesem.

Odbywały się one na poziomie gminy, powiatu i województwa.

W rywalizacji  o tytuł mistrza gminy zwyciężyliśmy w trzech kategoriach:

- dziewczęta w ramach Igrzysk Dzieci (klasy IV-VI),

- chłopcy w ramach Igrzysk Dzieci  (klasy IV-VI),

- chłopcy w ramach Igrzysk Młodzieży (klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum).

To ostatnie zwycięstwo przyniosło chłopcom najwięcej radości i uznania jako najmłodszym w swojej grupie wiekowej.

Wszystkie trzy drużyny reprezentowały Gminę Ładzice na rozgrywkach powiatowych:

-dziewczynki (14.11.2018r.) zajęły III miejsce,

-chłopcy młodsi (16.11.2018r.) zwyciężyli w swojej kategorii,  a Mateusz Miarka z kl. VI a został najskuteczniejszym  zawodnikiem,  zdobywając 11 bramek. Gratulacje!

Jako mistrzowie Powiatu Radomszczańskiego chłopcy rywalizowali następnie w półfinałach Mistrzostw Województwa Łódzkiego 26.11.2018 i zajęli  tam III miejsce. Jest to  nowy sukces naszej szkoły, ponieważ w poprzednim półfinale byliśmy na IV miejscu. Poprawiamy swoje wyniki  i bardzo się z tego cieszymy.


Poetycko o ojczyźnie

21listopada – w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „W hołdzie Niepodległej”.

Jego celem było m.in. popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, utrwalanie poczucia dumy narodowej i promowanie młodych talentów.

Swoje umiejętności zaprezentowało dziewięcioro uczestników z klasy IV, V i VIII A. Poziom prezentacji był bardzo wyrównany. Komisja konkursowa w składzie: Anna Bedlechowicz (organizator konkursu), Anna Zygma i Magdalena Janson- Zielińska przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Weronika Maligłówka (kl. VIIIA)

II miejsce ex aequo Zofia Maligłówka (kl. V) i Oskar Langner (kl. IV)

III miejsce – Dominika Mostowska (kl. VIIIA)

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.


Gminny Konkurs Recytatorski „Ojczyzna malowana słowem”

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 7 listopada odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski „Ojczyzna malowana słowem”. Jego celem było kształtowanie uczuć patriotycznych, upowszechnianie polskiej tradycji narodowej oraz wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia.

Po eliminacjach szkolnych wyłoniono 18 najlepszych uczniów z trzech szkół w gminie Ładzice. Jury przysłuchiwało się uważnie wszystkim wykonawcom, którzy wystąpili w dwóch kategoriach: klas I-II i klas III-IV. Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy przygotowali piękne patriotyczne utwory i włożyli dużo pracy w swoją prezentację. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom oraz słodki upominek, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I-II

I miejsce - Julia Kuś i Aleksandra Zięba

II miejsce - Michał Chyt

III miejsce - Julia Kipigroch i Natalia Mazik

Wyróżnienie – Wiktoria Błaszczyk

Kategoria klas III-IV

I miejsce - Marta Łysik i Wiktoria Suska

II miejsca - Julia Nita

III miejsce - Oliwia Ćwik

Wyróżnienie – Natalia Zasępa

Gratulujemy zwycięzcom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorkami konkursu były panie Anna Zygma i Magdalena Zielińska – Janson.


21 września 2018 rozpoczęła się sportowa rywalizacja naszych uczniów w trakcie
Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w Biegach Przełajowych.

Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach:

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (klasy VII, VIII i III gimnazjalne) - startowały 52 dziewczęta i 81 chłopców;

-Igrzyska Dzieci (klasy IV-VI) - startowało 78 dziewcząt i 79 chłopców.

Występ był dla nas bardzo udany, szczególnie w starszej grupie uczniów.

              Nasze najlepsze wyniki:

1)  w grupie młodzieży 

3. miejsce Eweliny Koćwin (kl. VIII b), 24.miejsce Magdaleny Kowalskiej( kl. VIII a) złożyło się na  IV miejsce dziewcząt drużynowo,

10. miejsce Mateusza Rybaka (kl. VIII a), 19. miejsce Rafała Przybyła kl.(VIII a) dało chłopcom drużynowo VI miejsce,

2) w grupie dzieci 

6.miejsce Mateusza Miarki dało chłopcom XIX miejsce drużynowo.

Gratulujemy ! Szczególnie Ewelinie, która zakwalifikowała się do  Mistrzostw Województwa i życzymy dalszych sukcesów.

 


Ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2018 pod hasłem "AUTOPORTRET" została rozstrzygnięta.

Zadaniem konkursowym było narysowanie swojego autoportretu. Uczniowie w tym roku w szczególny sposób wykazali się pomysłowością i kreatywnością w interpretacji tematu. W tej edycji sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły, którzy za prace plastyczne przygotowane przez siebie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Są wśród nich:

Jakub Saternus – klasa V

Michał Koćwin – klasa VIA

Filip Prajs – klasa VII

Iga Krynke – klasa VII

Oliwia Jabłońska – klasa VII (obecnie PSP Radziechowice)

Dominika Mostowska – klasa VIIIA

Serdecznie gratulujemy.

Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Małgorzata Krakowska – Rek.Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2017/18

"Recytatorski sukces uczennicy z klasy VII a"

W dniu 24.05.18 r. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim odbył sie Gminny Konkurs Recytatorski " Przyroda w poezji". Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice wyłonione w trakcie szkolnych eliminacji: Zofia Maligłówka, Klaudia Wójcik z klasy IV i Wiktoria Gorząd, Weronika Maligłówka z klasy VII a.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali utwory ukazujące piękno natury. Najlepiej przedstawiła uroki przyrody Weronika Maligłówka zdobywając I miejsce. Wyróżnienie otrzymała Zosia Maligłówka.

 
Wszystkim serdecznie gratulujemy !
 
 
 

W marcu 2018 r. odbył się konkurs geograficzny dla uczniów klas IV – VII pt. „Gmina Ładzice- moja mała ojczyzna”.

Jego celem było propagowanie walorów krajobrazowych gminy Ładzice, popularyzowanie wśród uczniów idei samorządu lokalnego oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i lokalnej.

Polegał na rozwiązaniu testu konkursowego. Wzięło w nim udział 50 uczniów. W rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością walorów przyrodniczych Gminy Ładzice.

Pierwsze miejsce zajęli następujący uczniowie: Alicja Depta z klasy VB oraz Wiktoria Grygielska i Wiktor Bednarski z klasy VIIA, drugie miejsce - Michał Koćwin i Mateusz Mielczarek z klasy VA, Fabian Plaskacz z klasy VIB oraz Krystian Kaszuwara z klasy VIIB, trzecie miejsce - Bartosz Lasoń z klasy VB oraz Klaudia Dzięburska, Natalia Ziółkowska i Tobiasz Ostrowski z klasy VIB.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci upominków promujących Gminę Ładzice, które wręczyła pani wójt Gminy Ładzice Wioletta Pichit oraz dyrektor szkoły Lidia Kowalczyk. Za przekazane nagrody serdecznie dziękujemy.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Wiosenny Turniej Sportowy

W czwartek 12 kwietnia  w naszej szkole odbył się gminny ,,Wiosenny Turniej Sportowy  kl.I-III”. Przystąpiły do niego trzy drużyny: Drużyna PSP Jedlno  oraz zaproszona Drużyna PSP Radziechowice i Drużyna z Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim.  
Jak co roku najmłodsi uczniowie rywalizowali w dziewięciu konkurencjach sportowych w formie wyścigów – rzędów (m.in. slalomy, przeskoki, rzuty do celu, przenoszenie przedmiotów).

Wyniki turnieju:

I miejsce – Drużyna PSP Jedlno  –22 pkt.

II  miejsce – Drużyna PSP Radziechowice –18 pkt.
III miejsce -  Drużyna ZSP Stobiecko Szlacheckie –15 pkt.

Dla wszystkich zawodników przygotowano poczęstunek, a kibice zadbali o sportową atmosferę głośno dopingując swoich faworytów.

Organizatorami sportowych rozgrywek była pani Alina Kowalik i Urszula Rak.


2 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Mateusz Rybak, Rafał Przybył, Roman Krynke oraz Fabian Plaskacz.

W pierwszej części uczestnicy pisali test ze znajomości przepisów przeciwpożarowych. Do drugiej części – ustnej – z czworga uczniów zakwalifikowali się: Fabian Plaskacz i Mateusz Rybak.

Na trzecim miejscu turnieju znalazł się Fabian Plaskacz z klasy VIB. Pozostałym, mimo ogromnego zaangażowania i zaciętej walki, nie udało się stanąć na podium.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Uczniów do turnieju przygotowała pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Rozstrzygnięty został konkurs czytelniczo – plastyczny pt. „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą!”.

Jury (w składzie: p. Lidia Kowalczyk, p. Karolina Różewicz, p. Anna Bedlechowicz) przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III i IV – VII.

Wśród młodszych uczniów pierwsze miejsce zajął Jakub Barański (kl. I), drugie – Oskar Langner (kl. III), a trzecie – Kacper Kowalski (kl. I).

W klasach IV – VII pierwsze miejsce przypadło Klaudii Wójcik (kl. IV), drugie – Filipowi Prajsowi (kl. VI b), a trzecie – Renacie Depcie (kl. V a).

Nagrodzone zakładki wyróżniały się pomysłowością, techniką i estetyką wykonania.

Konkurs przeprowadziła pani Anna Bedlechowicz.

 


14 lutego 2018r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Test konkursowy napisało 23 uczniów. Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się czterech uczniów z największą liczbą punktów. Są to: Mateusz Rybak i Rafał Przybył z klasy VIIA, Roman Krynke z klasy VIIB oraz Fabian Plaskacz z klasy VIB.

Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w gminnych eliminacjach w dniu 2 marca 2018r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach.

Szkolny etap turnieju przeprowadziła p. Małgorzta Krakowska–Rek.


"Przepis na zdrowie" pod takim hasłem odbył się konkurs multimedialny dla uczniów klas VII. Jego celem było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Wzięło w nim udział 35 uczniów.

Pierwsze miejsce zajęła Weronika Maligłówka z klasy VIIA, drugie Aleksandra Bednarczyk i Wiktor Bednarski z klasy VIIA oraz Klaudia Cywińska, Joanna Koćwin, Ewelina Koćwin, Kamila Kowalska z klasy VIIB, trzecie Aneta Dryja i Natalia Grzybek z klasy VIIB.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Kim jest prawdziwy przyjaciel? Jakie cechy powinien posiadać?

Na takie pytania odpowiadali uczniowie naszej szkoły biorący udział w tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017“.

W pracach plastycznych wykonanych w ramach  konkursu pt. „Na skrzydłach przyjaźni“ przedstawili przygodę z wybranym bohaterem literackim, który został ich przyjacielem. Podkreślali, że prawdziwy przyjaciel powinien mieć poczucie humoru, podobne zainteresowania, umieć słuchać, być odpowiedzialnym za siebie i innych.   

W tej edycji nagrody książkowe i dyplomy otrzymały następujące osoby:

Patrycja Włodarczyk – klasa VIIB

Martyna Popiołek – klasa VA

Magdalena Kowalska – klasa VIIA

Monika Bugajska – klasa VIIA

Rafał Dryja – klasa VA

Dominika Mostowska – klasa VIIA

Bartosz Depta – klasa VA

 

Serdecznie gratulujemy.

Koordynatorem akcji na terenie szkoły była p. Małgorzata Krakowska – Rek.


Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2016/17

Najlepsi

Po raz kolejny uczniowie klas IV – VI rywalizowali między sobą o Puchar Dyrektora Szkoły i miano Superklasy. W tym roku szkolnym otrzymała je klasa VI A. Serdecznie gratulujemy zarówno uczniom, jak i wychowawcy pani A. Bedlechowicz.

Punktacja poszczególnych klas przedstawia się następująco:

Miejsce

Klasa

Liczba punktów

 

Razem

I semestr

II semestr

1

VI A

541

250

791

2

VI B

295

148

443

3

V B

194

225

419

4

IV A

138

149

287

5

IV B

120

110

230

6

V A

80

66

146

 

Organizatorem konkursu „Superklasa” był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.


Czytelnicy Roku

Kinga Krynke z klasy VIB oraz Hubert Zagaj (VIA) otrzymali tytuł Czytelnika Roku 2016/2017. Kinga wypożyczyła z biblioteki szkolnej 97 książek, a  Hubert  85.

Wśród uczniów klas I – III najczęściej bibliotekę szkolną odwiedzali przedstawiciele klasy IIB: Iga Barnaś , Otylia Barnaś i Oskar Langner. Każdy z nich wypożyczył w  bieżącym roku szkolnym po 50 książek.

Wszyscy uczniowie w nagrodę otrzymali pięknie ilustrowane albumy popularnonaukowe.


 

Wyniki konkursu "Dbaj o czystość"

W czerwcu podsumowany został konkurs czystości pt. „Dbaj o czystość” dla klas IV-VI. Jego celem było kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska oraz przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy VIA, drugie – VB, trzecie – VIB.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.

 


WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNYCH

na dzień 15.05.2017 rok

 I miejsce – Łysik Szymon  kl. II A

II miejsce – Kowalik Cyprian  kl. II B

III miejsce – Dobrowolska Aleksandra  kl. I

IV miejsce – Krakowski Oskar  kl. II B

V miejsce – Kowalik Karina  kl. I

 

WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA KLAS

na dzień 15.05.2017 rok

 

I miejsce – klasa II B

II miejsce – klasa II A

III miejsce – klasa I


Konkurs matematyczny „ WAKACYJNE WYJAZDY ZA OSZCZĘDNOŚCI Z SKO ”

16 maja 2017 roku odbył się konkurs matematyczny dla klas II i III .

Jego celem było doskonalenie umiejętności obliczeń pieniężnych (cena, wartość, ilość) oraz propagowanie idei oszczędzania.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody pozyskane z ESBANKU  Banku Spółdzielczego w Radomsku.

 

Wyniki konkursu

Klasy II

I miejsce – Wiktoria Suska kl. II B i Marta Moryń kl. II A

II miejsce – Julia Piechowicz kl. II A

III miejsce –Julia Kiedrzynek kl. II A i Marta Łysik kl. II B

 

Klasy III

I miejsce –  Eryk Skóra kl. III B

II miejsce – Zofia Maligłówka kl. III A  i Piotr Grzybek kl. III B

III miejsce – Klaudia Wójcik kl. III A


Jakub Saternus, uczeń klasy VB, otrzymał wyróżnienie w III Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej zorganizowanej w ZSG nr 4 w Radomsku.

 

Serdecznie gratulujemy.

 


21 kwietnia 2017 roku odbył się Szkolny konkurs ortograficzny dla klas drugich i trzecich. Jego celem było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. Konkurs składał się z dwóch części - dyktanda ze słuchu oraz testu na znajomość reguł ortograficznych. Zadania konkursowe dostosowane były do możliwości uczniów, inne dla poszczególnych klas.

W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca:

                     Klasy II

I miejsce   – Julia Kiedrzynek – klasa II A

II miejsce – Julia Piechowicz – klasa II A

III miejsce – Marta Łysik – klasa II B

                    Klasy III

I miejsce – Zosia Maligłówka – klasa III A

II miejsce – Bartłomiej Musiał – klasa III B

III miejsce – Wiktoria Nowak – klasa III A

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Konkurs zorganizowały: pani Aldona Siwek i pani Dorota Zięba.


W okresie przedświątecznym w naszej szkole odbył się konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną. Jego celem było pielęgnowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz dbanie o przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas I - VI. Prace wykonane przez nich odznaczały się pomysłowością i inwencją twórczą, wyróżniały się bogactwem użytych materiałów. Palmy były bardzo kolorowe i ubogaciły nasze świątynie w czasie Niedzieli Palmowej.

W kategorii klas I – III nagrodzeni uczniowie to:

I miejsce:

Julia Zasępa (klasa IIB),  Krzysztof Żuwalski (klasa IIB), Bartłomiej Chwała (klasa IIIA), Szymon Marczyk (klasa IIIB), Antonina Stachura (klasa I),Hubert Jackowski (klasa I)

II miejsce:

Marta Moryń (klasa IIA), Otylia Barnaś (klasa IIB), Iga Barnaś (klasa IIB), Alan Czuba (klasa IIIB)

III miejsce:

Mateusz Grygielski (klasa IIA), Aleksander Maligłówka (klasa IIB), Wiktoria Bednarska (klasa I)

W kategorii klas IV – VI nagrodzeni  uczniowie to:

I miejsce

Klaudia Grzesiczak (klasa IVB)

II miejsce

Hubert Błasiak (klasa VA)

III miejsce

Wiktoria Grygielska (klasa VIA)

Wyróżnienie Fabian Plaskacz (klasa VB)

Organizatorem konkursu była pani Magdalena Gałwa.


Uczniowie klas piątych i szóstych sprawdzali swoje umiejętności logicznego i twórczego myślenia, biorąc udział w II edycji szkolnego konkursu "Matematyczne potyczki". Spośród 24 osób zmagających się z testem wielokrotnego wyboru najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce - Jakub Saternus (VB),

II miejsce - Bartosz Kaczmarek (VIB),

III miejsce - Wiktoria Mielczarek (VIA).

Wymienieni wyżej uczniowie oraz Mateusz Kapitan (VB) będą reprezentowali naszą szkołę w Powiatowej Olimpiadzie Matematycznej.


29 marca 2017r. odbył się konkurs gramatyczno-leksykalny z języka angielskiego. Skierowany on był do uczniów klas 4-6. Jego celem było rozwijanie umiejętności językowych, motywowanie uczniów do nauki języka obcego oraz sprawdzenie stopnia opanowania struktur gramatycznych.

Lista zwycięzców:

KLASA 4:

I miejsce - Bartosz Depta

II miejsce - Michał Koćwin

III miejsce - Alicja Śliwińska i Angelika Łysik

 

KLASA 5:

I miejsce - Fabian Plaskacz

II miejsce - Jakub Saternus

III miejsce - Iga Krynke

 

KLASA 6:

I miejsce - Weronika Maligłówka

II miejsce - Aleksandra Bednarczyk

III miejsce - Rafał Przybył

 

Organizatorem konkursu była p. Klaudia Mela. 


24 marca 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru.

W konkursie wziął udział uczeń naszej szkoły Fabian Plaskacz. W pierwszej części turnieju rozwiązywał test, natomiast w drugiej odpowiadał na wylosowane pytania. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zajął drugie miejsce. Otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Radomsku. Serdecznie gratulujemy.

W przerwie pomiędzy częścią testową a ustną uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej zaprezentowali gaszenie w specjalnej wannie pożaru cieczy palnej. Uczynili to ubrani w specjalne ubrania żaroodporne, z wykorzystaniem piany gaśniczej.


14 marca 2017r. odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas IV – VI „Zagrożenia XXI wieku”.

Jego celem było upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach występujących we współczesnym świecie oraz uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska. Polegał na rozwiązaniu testu konkursowego. Wzięło w nim udział 51 uczniów.

Pierwsze miejsce zajął Mateusz Rybak z klasy VIA, drugie Fabian Plaskacz z klasy VB, trzecie Joanna Koćwin z klasy VIB.

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


„Zima w wierszach”

28 lutego w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski dla klas I – III pt. „Zima w wierszach”.

Jego celem było: rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, promowanie talentu dzieci, popularyzowanie twórczości pisarzy dla dzieci oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów.

Występy dzieci uatrakcyjniły piękne przebrania i rekwizyty.

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

Klasa I

I miejsce – Tosia Stachura,

II miejsce ex aequo – Ola Dobrowolska i Karina Kowalik.

 

Klasy II

I miejsce ex aequo – Szymon Łysik kl. II A i Kacper Woźniak kl. II A,

II miejsce – Julia Zasępa kl. II B,

III miejsce – Wiktoria Suska kl. II B.

 

Klasy III

I miejsce – Martyna Konat kl. III A,

II miejsce ex aequo– Zosia Maligłówka  kl. III A i Wiktoria Nowak kl. III A,

III miejsce – Wiktoria Kempa kl. III B

 

Organizatorami konkursu były panie: Urszula Rak i Jolanta Brzeźniak.


24 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Krystian Kaszuwara, Jakub Przybył, Wiktoria Grygielska oraz Fabian Plaskacz.

Uczestnicy w pierwszej części pisali test ze znajomości przepisów przeciwpożarowych. Do drugiej części – ustnej - z czworga uczniów zakwalifikowali się: Fabian Plaskacz i Wiktoria Grygielska.

 Najlepszy okazał się Fabian Plaskacz z klasy VB, który będzie reprezentował naszą gminę na szczeblu powiatu. Na trzecim miejscu znalazła się Wiktoria Grygielska z klasy VIA. Pozostałym, mimo ogromnego zaangażowania i zaciętej walki, nie udało się stanąć na podium.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Uczniów do turnieju przygotowała pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Internet bez tajemnic

Aż 31 osób z klas piątych i szóstych wzięło udział w teście wiedzy o bezpieczeństwie w internecie przeprowadzonym 16 lutego. Składał się on z 28 pytań wielokrotnego wyboru.

Po ustnej dogrywce pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Mielczarek z klasy VIA, drugie Maciej Frymus (VIA), a trzecie Kacper Boruta (VA). Wyróżnienie otrzymał Hubert Zagaj (VIA).

Laureaci otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorami konkursu były: pani Anna Bedlechowicz i pani Beata Siemińska.


Na początku lutego w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które przeprowadziła pani M. Krakowska-Rek. Jego celem jest popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych. Test konkursowy napisało 47 osób.

Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się czworo uczniów z największą liczbą punktów. Są to: Krystian Kaszuwara i Jakub Przybył z klasy VIB, Wiktoria Grygielska z klasy VIA oraz Fabian Plaskacz z klasy VB. Będą oni reprezentować naszą szkołę w gminnych eliminacjach turnieju, które odbędą się 24 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Ładzicach.


WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNYCH

na koniec I semestru roku szkolnego 2016/2017

 I miejsce – Łysik Szymon  kl. II A

II miejsce – Kowalik Cyprian  kl. II B

III miejsce – Dobrowolska Aleksandra  kl. I

IV miejsce – Krakowski Oskar  kl. II B

V miejsce – Kowalik Karina  kl. I

 

WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA KLAS

na koniec I semestru roku szkolnego 2016/2017

 

 I miejsce – klasa II B

II miejsce – klasa II A

III miejsce – klasa I

IV miejsce – klasa III B

V miejsce – klasa IV A


10 stycznia 2017 roku dziewczęta z klasy VIa rozegrały mecze w piłce siatkowej  o Puchar Dyrektora PSP w Lgocie Wielkiej.

Po trudnej walce zajęły II miejsce. Są z tego wyniku bardzo dumne, ponieważ był to pierwszy występ naszej drużyny w tej dyscyplinie sportowej na poziomie gminnym. Pozwolił on uwierzyć dziewczynom w swoje możliwości.

Gospodarze rozgrywek przyjęli nas bardzo gościnnie, zadbali o miłą atmosferę i dobrą organizację rozgrywek. 

Gratulujemy szóstoklasistkom i życzymy dalszych sukcesów!  


KARTKA Z PRZESŁANIEM

W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” odbył się konkurs „Kartka bożonarodzeniowa z przesłaniem”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem.

Komisja w składzie: p .A. Kowalik, p. J. Modlińska, p. J. Brzeźniak i p. U. Rak, biorąc pod uwagę m.in. tematykę nawiązującą do świąt i promującą bezpieczeństwo na drodze, wyłoniła laureatów.

W kategorii klas II-III:

I miejsce – Eryk Skóra- kl. III b, Wiktoria Suska - kl. II b,

II miejsce – Piotr Grzybek – kl. III b, Julia Zasępa – kl. II b,

III miejsce – Jakub Saternus -kl. III a, Iga Barnaś – kl. II b.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Wiktoria Grygielska – kl. VI a,

II miejsce – Wiktoria Saternus -kl. IV a,

III miejsce – Alicja Śliwińska – kl. IV a, Renata Depta – kl. IV a.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.


W listopadzie odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VI pt. „Nie palę, dbam o zdrowie” . Jego celem było uświadomienie zagrożeń i skutków wynikających z palenia tytoniu oraz upowszechnienie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Filip Prajs - klasa VB

II miejsce Iga Krynke - klasa VB

III miejsceWiktoria Grygielska - klasa VIA

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska - Rek.


Piękna polska jesień mieni się wieloma kolorami, a dary, które nam przynosi, zachwycają zarówno dorosłych jak i dzieci.  Dlatego też w listopadzie pani A.Zygma  ogłosiła konkurs na jesienne nakrycie głowy. Skierowany był on do uczniów klas I-VI.

Zwyciezcami konkursu w kategorii I-III zostali:

 • I miejsce Dawid Braun, kl.I
 • II miejsce Martyna Konat, kl.III a
 • III miejsce Marta Moryń, kl.II a

W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Natalia Grzybek.

Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Gratulujemy!


Czytamy utwory Henryka Sienkiewicza

24 listopada uczniowie klas IV – VI wzięli udział w Konkursie Pięknego Czytania pt. „Sienkiewicz znany i lubiany”. Odbył się on z okazji setnej rocznicy śmierci pisarza i ustanowienia przez Sejm  Rzeczpospolitej Polskiej roku 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza.

Celem konkursu było kształcenie umiejętności pięknego czytania, wzbudzanie zainteresowania książką, uwrażliwianie na piękno literatury, popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza. Zadaniem uczestników konkursu było przeczytanie dowolnie wybranego fragmentu prozy autorstwa polskiego noblisty. Komisja konkursowa oceniała płynność, poprawność i tempo czytania, dykcję, właściwy dobór i interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Grzesiczak z klasy IVB, drugie – Kinga Krynke (VIB), a trzecie – Julia Barnaś (IVB).

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia, a laureatki nagrody książkowe. Organizatorem konkursu była pani Anna Bedlechowicz.


Konkurs czytelniczy w klasach młodszych

21 listopada odbył się konkurs czytelniczy pt. „Czy znasz baśnie H. Ch. Andersena?. Miał on na celu promocję baśni znanego autora oraz budzenie zainteresowań czytelniczych. Zadaniem uczniów było przeczytanie podanych wcześniej baśni, a następnie napisanie testu sprawdzającego ich znajomość. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcom przyznano nagrody.

W kategorii klas II zwyciężyli:

I miejsce- Julia Zasępa- klasa IIb

II miejsce- Michał Ołoszczyński- klasa IIa

III miejsce- Marta Moryń- klasa IIa

W kategorii klas III zwyciężyli:

I miejsce- Zofia Maligłówka- klasa IIIa

II miejsce- Wiktoria Nowak- klasa IIIa

   III miejsce- Patryk Wilk- klasa IIIb

Organizatorem konkursu była p. Aleksandra Porzeżyńska.


7 listopada 2016 roku dziewczęta klas szóstych rozgrywały mecze piłki ręcznej w Hali "Relax" w Piotrkowie Trybunalskim - był to półfinał wojewódzki. Nasze zawodniczki stoczyły  wyrównaną walkę i zajęły III miejsce. Niestety tylko zwycięzca przechodził do dalszych rozgrywek, ale osiągnięty wynik jest dla nas również sukcesem. Gratulujemy dziewczynom, szczególnie wspaniałej postawy na boisku i walki do ostatnich minut.


26 października odbyło się szkolne dyktando z języka angielskiego pt. „THE MASTER OF ENGLISH”.

Celem konkursu było doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz motywowanie uczniów do dalszej nauki języków obcych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych. Każda grupa wiekowa pisała inny tekst.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii to:

 

KLASA 4:

I miejsce - Bartosz Depta

II miejsce - Alicja Śliwińska

 

KLASA 5:

I miejsce - Fabian Plaskacz

II miejsce - Wiktoria Kuta

III miejsce - Kacper Boruta

 

KLASA 6:

I miejsce - Weronika Maligłówka,

II miejsce - Ewelina Koćwin,

III miejsce - Aleksandra Bednarczyk 

 

Organizatorami konkursu byli pani Klaudia Mela oraz pan Paweł Kwiatkowski. 


Sukcesy piłkarek i piłkarzy ręcznych naszej szkoły w rozgrywkach powiatowych

27.10.2016 roku dziewczęta klas VI reprezentowały naszą szkołę i gminę w powiatowych rozgrywkach w mini piłkę ręczną.

Ich udział zakończył się sukcesem – zajęły I miejsce i będą reprezentować Powiat Radomszczański w rozgrywkach rejonowych.

Radość ze zwycięstwa była ogromna.

Następnego dnia – 28.10.2016 - chłopcy klas VI naszej szkoły również dzielnie walczyli w hali powiatowej w Radomsku w rozgrywkach w mini piłkę ręczną. Po trudnej i wyrównanej walce zajęli III miejsce.


GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

 


Ogólnopolska akcja „Zachowaj trzeźwy umysł 2016” została rozstrzygnięta. W tej edycji sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły, którzy za prace plastyczne przygotowane przez siebie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Są wśród nich:

Aleksandra Bednarczyk – klasa VIA

Dominika Mostowska – klasa VIA

Fabian Plaskacz – klasa VB

Hubert Błasiak – klasa VA

Mateusz Dębiński – klasa VIA

Wiktor Bednarski – klasa VIA

Uczniowie w tym roku w szczególny sposób zilustrowali hasło konkursu „Pod dobrą opieką”. Przekonywali m.in. o tym, że dobra opieka to umiejętność zarezerwowana nie tylko dla rodziców czy dziadków, bo przecież każdy z nas może być opiekunem słabszych, potrzebujących czy chorych.

Serdecznie gratulujemy.

 

Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2015/16

VIB najlepsza!

Uczniowie klasy VIB po raz kolejny zwyciężyli w konkursie na Superklasę organizowanym przez Samorząd Uczniowski. W nagrodę otrzymali puchar przechodni dyrektora szkoły wypełniony słodyczami oraz dofinansowanie do uroczystości klasowej.

Konkurs był przeznaczony dla klas IV-VI. Przez cały rok szkolny uczniowie gromadzili na koncie swojej klasy punkty za wybrane obszary własnej działalności. Punktowane były m.in. średnia ocen, zachowanie, czytelnictwo, udział w konkursach, akademiach lub innych uroczystościach szkolnych.

Szóstoklasiści zgromadzili 547 punktów. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie klasy VA z wynikiem 409 punktów. Trzecie miejsce zajęła klasa IVB (300 pkt).

Pozostałe klasy zdobyły następującą  liczbę punktów: VB – 262,  VIA – 201, IVA – 177.


Nasza szkoła zajęła II  MIEJSCE W POWIECIE W KONKURSIE dla SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

na rok szkolny 2015/2016 i otrzymała bon o wartości 400 złotych do realizacji w księgarni MATRAS.

17 czerwca 2016 roku przedstawiciele ESBANKU Banku Spółdzielczego z Radomska przekazali uczniom naszej szkoły nagrodę.


Chronimy przyrodę

W czerwcu został podsumowany całoroczny konkurs pt. „Pomóż chronić środowisko – zbiórka zużytych baterii”. Jego celem było podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są baterie.

Najwięcej baterii zebrali uczniowie klasy IVA, którzy zajęli pierwsze miejsce. Drugie miejsce przypadło uczniom klasy VIB, a trzecie – VB.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Matematyczne potyczki

Uczniowie klas piątych i szóstych rywalizowali w konkursie matematycznym, którego celem było doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy VIB - Olga Herczyk. Drugie miejsce - Jakub Woźniakowski z klasy VIA, a trzecie Emilia Ołoszczyńska z klasy VIB.

Organizatorem konkursu była pani Beata Siemińska.


Dbamy o czystość

W maju podsumowany został konkurs czystości  pt. „Dbaj o czystość”.  Jego celem było kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą oraz popularyzowanie kultury zdrowotnej na terenie szkoły.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy VA, drugie – VIB, trzecie – IVB.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny   pt. "Ortografia na wesoło"

 3 czerwca 2016r. w naszej szkole został zorganizowany konkurs ortograficzny  pt. ,, Ortografia na wesoło”. Do konkursu  zaproszono  uczniów z  kl. II i III z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Blakowej. Wraz z nimi swoje umiejętności ortograficzne sprawdzili  ich rówieśnicy  z naszej szkoły, którzy zostali wyłonieni w zorganizowanych  wcześniej eliminacjach szkolnych.

   Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poznawania tajników poprawnej polskiej pisowni oraz kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.

 Wszyscy uczestnicy  pisali dyktando i rozwiązywali test ortograficzny  dostosowany do każdej z grup. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych.  Wśród nagrodzonych byli  również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie.    

KLASY II

I miejsce –– Zosia Maligłówka -IIA

II miejsceWiktoria Nowak - kl.IIA

III miejsceBartłomiej Musiał-  kl. IIB

KLASY III

I miejsce  -  Rafał Dryja-  kl.IIIA

II miejsce – Alicja Śliwińska – kl.IIIA

     Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe oraz słodycze. Organizatorem konkursu była pani Urszula Rak.


24 maja 2016 roku uczennica klasy szóstej - Zofia Ciszewska - reprezentowała naszą szkołę w konkursie piosenki "Na angielską nutę". Zosia przedstawiła własną interpretację utworu "Hello" popularnej, brytyjskiej wokalistki Adele.

Konkurs odbył się w Pałacu Młodzieży im. J.Tuwima w Łodzi i był skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa łódzkiego.

Cieszymy się, że nasza uczennica mogła skonfrontować swoje umiejętności wokalne i językowe z innymi rówieśnikami.


WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNYCH

 na dzień 13.05.2016 roku

 

 I miejsce – Dominika Dobrowolska  kl. VI B

II miejsce – Aleksandra Mazik  kl. VI B

III miejsce – Julia Świstak  kl. I B                    

IV miejsce – Wiktoria Suska  kl. I B

V miejsce – Szymon Łysik  kl. I A

               

WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA KLAS

 na dzień 13.05.2016 roku

 

 I miejsce – klasa VI B

II miejsce – klasa I B

III miejsce – klasa I A

IV miejsce – klasa II A

V miejsce – klasa V A


„Wierszyki łamiące języki”

18 maja w klasach młodszych odbył się konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki. Wzięło w nim udział 23 uczniów, którzy zaprezentowali utwory bogate w słowa niełatwe do wyrecytowania. Występy dzieci uatrakcyjniły przebrania i rekwizyty nawiązujące do wierszy.

W kategorii klas I zwyciężyli:

I miejsce- Szymon Łysik

II miejsce- Marta Łysik

III miejsce- Kacper Woźniak

 

W kategorii klas II zwyciężyli:

I miejsce- Zosia Maligłówka

II miejsce- Wiktoria Kempa

III miejsce- Wiktoria Nowak

 

W kategorii klas III

I miejsce- Renata Depta

II miejsce- Klaudia Grzesiczak

III miejsce- Sebastian Saternus

     


Językowe potyczki

Rozstrzygnięty został konkurs wiedzy o języku polskim pt. „Piwoniowe kraje”.

Rywalizowali w nim uczniowie klas piątych i szóstych. Ich zadaniem było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość ortografii, interpunkcji, teorii literatury, gramatyki i frazeologii języka polskiego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania dłuższych i krótszych form wypowiedzi.

Pierwsze miejsce zajęła Martyna Chrzanowska z klasy VIB, drugie – Emilia Ołoszczyńska (VIB), a trzecie ex aequo – Olga Herczyk (VIB) i Weronika Nowicka (VIB).

Laureatki otrzymają za swój sukces nagrody książkowe.

Organizatorem konkursu była pani Anna Bedlechowicz.


Fortepianowy sukces

Iga Krynke, uczennica klasy IVB,  zdobyła trzecie miejsce w Regionalnym Konkursie Duetów „Fortepian na 4 Ręce”. Sukces Igi to wynik jej nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku.

Podczas konkursu Iga wystąpiła ze swoją koleżanką, Mariką Kisiołek. W grupie pierwszej, w której prezentowały się dziewczynki, rywalizowało piętnaście duetów z całego regionu łódzkiego. Organizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Prof. Tadeusza Wrońskiego w Tomaszowie Mazowieckim.


KONKURS WIEDZY SKO HISTORIA PIENIĄDZA”

       W dniach 9V- 11V 2016 roku uczniowie klas IV- VI rywalizowali w konkursie wiedzy dotyczącym esBanku, oszczędzania i historii pieniądza.

 • W I etapie eliminacyjnym  udział wzięło 26 uczniów. Należało wypisać przynajmnej15 pojęć dotyczących wiedzy bankowej. Najlepsi wymienili 20 i więcej.
 • 14 uczestników zakwalifikowało się do drugiego etapu, w którym uczniowie odpowiadali na pytania quizu.

Oto wyniki konkursu:

 1. MARTYNA CHRZANOWSKA VIB      - 14 pkt
 2. DOMINIKA MOSTOWSKA VA           -13 pkt
 3. DOMINIKA DOBROWOLSKA VIB      -12 pkt

OLGA HERCZYK VIB                          -12 pkt

Konkurs został przeprowadzony przez opiekunów SKO: panią Alinę Kowalik i panią Jolantę Brzeźniak.


W ramach Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa został zorganizowany konkurs na grę planszową pt. „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który trwał od 15 kwietnia do 6 maja 2016r. Przeznaczony był dla dzieci kl. II-VI oraz ich rodzeństwa, rodziców, dziadków. Celem było m.in. promowanie zdrowego stylu życia, a także integracja pokoleń.

Jury w składzie: przewodniczący klas II-VI oraz p. M. Krakowska -Rek, p. U. Rak, p. J. Modlińska oceniło prace.

 

Wyniki konkursu:

- w kategorii kl. II-III:

I miejsce – Alicja Śliwińska- kl. III A

II miejsce -  Patryk Wilk- kl. II B

III miejsce – Emilia Piechowicz – kl. II B

 

Wyróżnienia:

Kornel Kowalik – kl. II A

Zofia Maligłówka – kl. II A

Szymon Marczyk – kl. II B

 

- w kategorii kl. IV-VI:

 

I miejsce – Aleksandra Mazik – kl. VI B

II miejsce – Ewelina Koćwin - kl. V B

III miejsce – Olga Herczyk – kl. VI B i Kamila Kowalska- kl.V B


WYNIKI  KONKURSU PLASTYCZNO - EKOLOGICZNEGO  DLA KL. I-III

pt. „ Coś z niczego, czyli czarujemy z odpadów”.

 W kwietniu uczniowie klas I-III przystąpili do konkursu plastyczno – ekologicznego       pt. „ Coś z niczego, czyli czarujemy z odpadów”. Celem konkursu było  poszerzenie wiedzy uczniów na temat potrzeby segregowania odpadów,  zalet recyklingu oraz rozwijanie zdolności manualnych i twórczej wyobraźni dzieci. Ocenie podlegały: pomysłowość, stopień trudności oraz różnorodność wykorzystanych materiałów.

Dzieci wspaniale przedstawiły sposoby wykorzystania surowców wtórnych wykonując wiele ciekawych prac przestrzennych. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Składamy gratulacje za pomysłowość i trud włożony w wykonanie prac. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba złożonych prac oraz zainteresowanie zorganizowaną wystawą.

Jury konkursu dokonało wyboru najciekawszych prac i wyłoniło zwycięzców w kategorii poszczególnych klas.

 

KLASY I

I miejsce  -Michał Ołoszczyński,  Mateusz Wójcik

II miejsce- Igor Dziegieć, Oskar Langner, Oskar Krakowski

III miejsce- Julia Kiedrzynek, Otylia Barnaś, Mateusz Grygielski

 

KLASY II

I miejsce  -Hubert Przybył, Kornel Kowalik

II miejsce-  Piotr Potęga

III miejsce- Jakub Saternus

 

KLASY III

I miejsce –Klaudia Grzesiczak, Wiktoria Saternus

II miejsce –Alicja Śliwińska, Mateusz Kaszuwara

III miejsce- Julia Barnaś, Mateusz Mielczarek

 Konkurs przeprowadziła pani Urszula Rak.


Ekologiczne konkursy

Z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi w naszej szkole zostały rozstrzygnięte dwa konkursy o tematyce ekologicznej przeznaczone dla uczniów klas IV – VI.

 Pierwszy z nich pt. „Rady na odpady” polegał na rozwiązaniu testu konkursowego. Wzięło w nim udział 45 uczniów. Pierwsze miejsce zajął Bartosz Kaczmarek z klasy VB, drugie – Weronika Nowicka z klasy VIB, trzecie ex aequo Martyna Chrzanowska –VIB  i  Emilia Waloch – VB.

Drugi konkurs pt. „Segregujesz – zyskujesz” polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej. Wzięło w nim udział pięć uczennic, którym organizator konkursu przyznał następujące miejsca:

I miejsce   - Klaudia Piechowicz - VIA

II miejsce -  Klaudia Cywińska – VB

   Joanna Koćwin - VB

III miejsce - Ewelina Koćwin –VB

    Kamila Kowalska – VB

Uczniowie otrzymali dyplomy.  Konkursy przygotowała i przeprowadziła pani Małgorzata Krakowska-Rek – nauczycielka przyrody.

Celem obydwóch konkursów było rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego oraz kształtowanie ekologicznych postaw i zachowań uczniów sprzyjających otaczającej nas przyrodzie.


W ramach obchodów Dnia Ziemi  klasy I-III przystąpiły do konkursu  ekologiczno- plastycznego pod hasłem ,,ZIEMIA TO NASZ PIĘKNY DOM- SZANUJ  JĄ”. Zadaniem każdej z klas było wykonanie plakatu na podany temat. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzebę dbania o naszą planetę Ziemię, rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych  oraz promowanie twórczości dziecięcej.

 Uczniowie  klas I-III  pod kierunkiem wychowawców w ciekawy i atrakcyjny sposób ukazali piękno naszej planety. Przedstawili różne sposoby pomocy Ziemi i postaw proekologicznych. Plakaty były barwne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi oraz zawierały wiele treści. Każda z klas wykazała duże zaangażowanie i  doskonale spełniła wszystkie kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Jury przyznało 6 miejsc pierwszych i nagrodziło dyplomami  wszystkie prace.

Plakaty wykonane przez najmłodszych mogli podziwiać uczniowie całej szkoły  podczas apelu  z okazji Dnia Ziemi na sali gimnastycznej.
Nagrodzone  plakaty  będzie można również obejrzeć podczas wystawy przy klasach I-III.

Klasa IA                                                                                        Klasa IB

Klasa IA      

Klasa IIA                                                                                Klasa IIB

       

Klasa IIIA                                                                                                Klasa IIIB

                                  


W trosce o nasze bezpieczeństwo

Pięć prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły weźmie udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Tegoroczna, XVIII edycja, przebiega pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

Z pracami uczniów z terenu całego powiatu będą rywalizować prace czterech uczennic klasy VIB: Weroniki Nowickiej, Aleksandry Mazik, Martyny Chrzanowskiej, Martyny Depty oraz ucznia klasy VA – Macieja Frymusa.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na konsekwencje postępowania bez przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na ważne, niebezpieczne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W naszej szkole od 1 - 21 marca 2016 r. trwał  szkolny konkurs  „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” dla uczniów klas V-VI. W konkursie wzięło udział 72 dzieci.

Celem konkursu jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej , działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Uczestnicy zmagali się z rozwiązywaniem testów dotyczących przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, właściwego zachowania się na skrzyżowaniach i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Laureaci konkursu:

I miejsce –Woźniakowski Jakub – klasa VIA,

II miejsce -  Nowicka Weronika– klasa VIB,

III miejsce – Zagaj Hubert – klasa VA,

IV miejsce –Herczyk Olga -  klasa VIB.

 Uczniowie będą reprezentować Publiczną Szkołę Podstawową w Jedlnie w Gminnych Eliminacjach Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Organizator: Jolanta Modlińska


Bezpieczni w sieci

Znamy laureatów konkursu plastycznego pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Został on zorganizowany przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego, panią Annę Bedlechowicz i panią Beatę Siemińską, z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.  Przeznaczony był dla uczniów klas I- III. Jego celem było m.in. propagowanie bezpiecznych zachowań podczas użytkowania Internetu oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych. Lista laureatów wygląda następująco:

 

Klasy pierwsze

I miejsce – Michał Ołoszczyński, klasa IA

II miejsce – Mateusz Wójcik, klasa IA

III miejsce – Igor Dziegieć, klasa IA

 

Klasy drugie

I miejsce – Kornel Kowalik, klasa IIA

II miejsce – Emilia Piechowicz, klasa IIB

III miejsce – Julia Wójcik, klasa IIB

 

Klasy trzecie

I miejsce – ex aequo Klaudia Osumek, klasa IIIA, Alicja Śliwińska, klasa IIIA

II miejsce –Mateusz Kaszuwara, klasa IIIB

III miejsce – Klaudia Grzesiczak, klasa IIIB

Wszystkim serdecznie gratulujemy.


Nasz udział w konkursie wokalnym „MIKROFON 2016”

 

W dniach 4 – 6 marca 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się konkurs wokalny, w którym wzięło udział ponad 60 wykonawców. Naszą szkołę reprezentowały: Zosia Ciszewska z kl. VIA i Emilka Waloch z kl. VB.

Zosia zachwyciła publiczność śpiewając utwór Edyty Geppert „Zamiast”, Emilka również otrzymała gromkie brawa za piosenkę „Przyjdzie taki dzień” Kasi Popowskiej.

W niedzielę (6 marca) odbył się Koncert Laureatów, w którym uczestniczyła Zosia Ciszewska. Za piękną interpretację piosenki E.Geppert otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej klas IV – VI.

 

 

 


O pożarach wiedzą dużo

8 lutego odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Ich celem było: popularyzowanie wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, propagowanie zasad postępowania na wypadek pożaru oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 37 uczniów z klas: VA, VB, VIA i VIB. Pisali oni test, który zawierał zadania zamknięte.

Do gminnych eliminacji turnieju zakwalifikowały się cztery uczennice z klasy VIB: Aleksandra Mazik, Olga Herczyk, Emilia Ołoszczyńska i Sylwia Zięba. Będą one 11 marca reprezentowały naszą szkołę w tym konkursie.

Organizatorem szkolnych eliminacji była pani Małgorzata Krakowska – Rek.


11 stycznia 2016 roku odbył się w naszej szkole konkurs, na którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstu w języku angielskim. Uczniowie zmierzyli się z tekstem „INDEPENDENCE DAY” opowiadającym o amerykańskim Święcie Niepodległości. W konkursie wzięło udział 17 uczniów klas szóstych. Uczestnicy rozwiązywali ćwiczenia do tekstu (na uzupełnianie, dopasowywanie wyrazów do ich definicji, na łączenie zdań, poprawianie błędnych informacji oraz test wyboru). W sumie uczniowie mogli uzyskać 31 punktów.

1 MIEJSCE –MARTYNA CHRZANOWSKA (VI B) – 29 PKT.

2 MIEJSCE – BARTŁOMIEJ MIELCZAREK (VI A)– 28 PKT.

   3 MIEJSCE –DANIEL KOĆWIN (VI A) – 25 PKT.

Konkurs zorganizowała pani Aneta Widmajer-Nita.


WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNYCH

 semestr pierwszy rok szkolny 2015/2016

 I miejsce – Dominika Dobrowolska  kl. VI B

II miejsce – Aleksandra Mazik  kl. VI B

III miejsce – Jakub Saternus   kl. II A                    

                     Wiktoria Suska  kl. I

IV miejsce – Julia Świstak  kl. I B

                     Monika Bugajska  kl. V A

V miejsce – Kornel Kowalik  kl. II A

                    Hubert Kopeć  kl. I A

WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA KLAS

 semestr pierwszy rok szkolny 2015/2016

 I miejsce – klasa VI B

II miejsce – klasa I B

III miejsce – klasa II A

IV miejsce – klasa I A

V miejsce – klasa V A


Zakończył się konkurs plastyczno – techniczny dla klas I – III  „MOJA SKARBONKA” organizowany przez SKO.

Celem konkursu było:

 • rozbudzanie u dzieci zainteresowań plastycznych  i technicznych,
 • rozbudzanie wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki,
 • wdrażanie do systematycznego oszczędzania.

Uczniowie wykonali przepiękne prace przestrzenne – SKARBONKI,  było ich aż 45.

18 najpiękniejszych skarbonek ozdobiło wnętrze Oddziału Banku w Ładzicach.  Skarbonki te wykonali:

Mateusz  Kaszuwara   kl.  III B

Martyna  Konat  kl. II A

Szymon  Łysik  kl.  I A

Hubert  Przybył  kl.  II A

Klaudia  Grzesiczak  kl. III B

Cyprian  Kowalik  kl. I B

Piotr  Grzybek  kl.  II B

Oskar  Krakowski  kl. I B

Łukasz  Szwyngiel  kl.  II B

Klaudia  Dryja  kl.  I B

Otylia  Barnaś  kl.  I B

Wiktoria  Suska  kl.  I B

Julia Wójcik  kl. II B

Klaudia  Wójcik  kl. II A

Wiktoria  Kempa  kl.  II B

Bartek  Gałwiaczek  kl. I B

Michał  Ołoszczyński  kl. I A

Partyk  Wilk  kl. II B

Wszyscy uczniowie otrzymają skromne nagrody pozyskane  z ES BANKU Banku Spółdzielczego z Radomska.

Konkurs zorganizowała Jolanta Brzeźniak.


„Modni cykliści i rowerzyści” szkolny konkurs plastyczny na bezpieczny strój dla współczesnego rowerzysty w ramach Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przeznaczony był dla uczniów klas V-VI, trwał  od 10 listopada 2015 r. do 20 grudnia 2015r.  

Celem konkursu było przede wszystkim promowanie bezpiecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także z trendami mody.

Wyniki konkursu:

I miejsce- Dominika Mostowska (kl. VA)

II miejsce- Weronika Nowicka (kl.VIB)

III miejsce -Aleksandra Bednarczyk (kl. VA)

Wyróżnienia:

Bartłomiej Mielczarek (kl.VIA), Emilia Ołoszczyńska (kl. VIB), Martyna Chrzanowska (kl. VIB).

Organizatorami konkursu byli opiekunowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa: pani Urszula Rak  i pani Jolanta Modlińska.


Świątecznie po angielsku i niemiecku

Trzy uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie piosenki bożonarodzeniowej pt.  "It's Christmas - Weihnachten Time".
Odbył się on 11 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim. 

Ogromy sukces odniosła Emilia Waloch, uczennica klasy VB, która wyśpiewała drugie miejsce. Komisja konkursowa doceniła również występ Kingi Krynke z VB, której przyznała wyróżnienie. Naszą szkołę reprezentowała również Wiktoria Grygielska z klasy VA.

W konkursie wzięło udział 70 uczestników z dwudziestu szkół podstawowych.


Znają prawa dzieci

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Ja też mam prawa”.

W kategorii uczniów klas I – III pierwsze miejsce zajął Patryk Wilk z klasy IIB, a drugie miejsce jego klasowy kolega Alan Czuba. Trzeciego miejsca komisja konkursowa (w składzie: pani Anna Bedlechowicz, pani Beata Siemińska oraz pani Małgorzata Terlicka) nie przyznała.

W kategorii uczniów klas IV – VI pierwsze miejsce ex aequo zajęły: Dominika Mostowska (VA) oraz Klaudia Piechowicz (VIA). Drugiego miejsca nie przyznano. Trzecią pozycję zajęła Joanna Witkowska (IVA).

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej Konwencji o Prawach Dziecka. Jury oceniając prace brało pod uwagę trafność wyrażenia idei zawartych w wyżej wymienionym dokumencie oraz inwencję i poziom artystyczny.

Organizatorami konkursu byli opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: pani Anna Bedlechowicz i pani Beata Siemińska.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.


Uczniowie klas czwartych zajęli pierwsze miejsce w Gminnym Turnieju Mikołajkowym klas IV, który odbył się 1 grudnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W turnieju w zabawach zwinnościowych rywalizowało pięć drużyn z sąsiednich szkół. Po zaciętej walce udało się nam powtórzyć sukces z ubiegłego roku.

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Arkadiusz Krawczyk, Oliwia Jabłońska, Marcin Radziejewski, Joanna Witkowska, Fabian Plaskacz, Tobiasz Ostrowski, Mateusz Kapitan, Magda Żurkowska, Julita Wojtala, Kinga Zięba.

Do rywalizacji w turnieju uczniów przygotowywała pani Alina Kowalik, nauczyciel wychowania fizycznego.


Parki narodowe bez tajemnic

Znamy zwycięzców konkursu przyrodniczego pt. „Polskie parki narodowe”. Pierwsze miejsce zajęła Nikola Kożuch z klasy VIA, drugie – Weronika Nowicka z VIB, a trzecie – ex aequo Mateusz Rybak z VA, Jakub Przybył z VB i Martyna Chrzanowska z VIB.

W konkursie rywalizowali uczniowie z klas IV- VI.  Ich zadaniem było rozwiązanie testu przyrodniczego złożonego z zadań otwartych i zamkniętych. Celem rywalizacji było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, utrwalanie i pogłębianie wiadomości o parkach narodowych oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Organizatorem konkursu był Opiekun Szkolnego Koła PCK, pani Małgorzata Krakowska – Rek.


Ogólnopolska akcja „Zachowaj trzeźwy umysł 2015” została rozstrzygnięta.

Za twórcze zaangażowanie wyróżnione zostały uczennice naszej szkoły:

Aneta Dryja – klasa VB,

Klaudia Piechowicz – klasa VIA,

Weronika Nowicka – klasa VIB.

Dziewczynki otrzymały dyplomy oraz gry profilaktyczne.

Serdecznie gratulujemy.

 
Osiągnięcia uczniów PSP w Jedlnie w roku szkolnym 2014/15

VB super!

Tytuł Superklasy i Puchar Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 2014/2015 otrzymała klasa VB, która uzyskała największą liczbę punktów zdobytych w konkursie „Superklasa”.  Trofeum to do zwycięskich uczniów trafiło po raz drugi z rzędu.

Piątoklasiści zdobyli łącznie 472 punkty.

Drugie miejsce zajęła klasa IVA zdobywając 453 punkty,  trzecie – IVB (318 pkt)

Punktacja pozostałych klas przedstawia się następująco:

VA – 173 pkt

VIA -185 pkt

VIB – 208 pkt

Organizatorami konkursu „Superklasa” są opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: pani Anna Bedlechowicz i pani Beata Siemińska. Wszyscy uczniowie z klas IV – VI przez cały rok szkolny są oceniani w kilku  kategoriach, m. in. takich jak: średnia ocen  z poszczególnych przedmiotów nauczania, oceny z zachowania, czytelnictwo, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udział w  akcjach charytatywnych, akademiach i apelach.


W ostatnich dniach bieżącego roku szkolnego został rozstrzygnięty całoroczny konkurs „Dbaj o czystość” zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Koła PCK, panią Małgorzatę Krakowską – Rek. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie klas IV- VI.

Na bieżąco  sprawdzane były podstawowe nawyki higieny osobistej i otoczenia, takie jak: czystość rąk i paznokci, posiadanie chusteczki higienicznej, czystość obuwia zmiennego oraz porządek w klasie.

Pierwsze miejsce zajęła klasa VB, drugie ex aeqo – klasy IVA i IVB, trzecie – VA, a czwarte – klasy VIA i VIB.


 W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs czytelniczo-plastyczny pt.: ,, LUBIĘ BAŚNIE ANDERSENA”. Celem konkursu było  rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz uzdolnień plastycznych.  Przeznaczony był dla klas I-III. Bardzo liczna grupa uczniów złożyła swoje prace. Cieszył się dużym zainteresowaniem.  Prace były barwne, interesujące, wykonane różnymi technikami, dlatego komisja przyznała wiele równorzędnych miejsc.  Konkurs został rozstrzygnięty w  trzech kategoriach wiekowych.

KLASY I

I miejsce –– Klaudia Wójcik,  Martyna Konat

II miejsce-  Eryk Skóra, Wiktoria Grabowska

III miejsce – Przemek Dzięburski, Wiktoria Nowak, Alan Czuba

KLASY II

I miejsce –– Alicja Śliwińska, Dawid Rudzki, Mateusz Kaszuwara, Mateusz Miarka

II miejsce-  Klaudia Grzesiczak, Rafał Dryja, Michał Koćwin

III miejsce – Julia Barnaś, Angelika Łysik

KLASY III

I miejsce  -  Filip Prajs

II miejsce – Karolina Radziejewska

II miejsce – Magdalena Nita

 Organizatorami konkursu była pani Ewa Firek i pani Urszula Rak.


 

 

Nasza szkoła zajęła I miejsce w powiecie w Konkursie dla SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  na rok szkolny 2014/2015 i otrzymała bon o wartości 800 złotych do realizacji w księgarni MATRAS.

17 czerwca przedstawiciele ESBANKU Banku Spółdzielczego z Radomska przekazali uczniom naszej szkoły nagrodę.

 


Mały Matematyk

16 czerwca 2015 roku odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas drugich i trzecich. Wzięło w nim udział 15 uczniów. Zadania konkursowe dostosowane były do możliwości uczniów, inne dla poszczególnych klas.

Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca:

Klasy II

I miejsce   – Rafał Dryja klasa  II A

II miejsce – Julia Barnaś klasa  II B

                    Michał Koćwin klasa  II A  

III miejsce – Wiktoria Saternus klasa  II A   

                                                                          

Klasy III

I miejsce – Iga Krynke  klasa III B

                  Jakub Saternus  klasa III B

II miejsce – Marcin Radziejewski  klasa III A

                   Fabian Plaskacz  klasa III B

III miejsce – Piotr Siedlecki  klasa III A

    Konkurs zorganizowały: pani Janina Dzwonkowska i pani Jolanta Brzeźniak.


Znamy rekinów recyklingu

Zakończyliśmy tegoroczną edycję konkursu pt. „Zostań rekinem recyklingu”, w ramach którego opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – pani Anna Bedlechowicz i pani Beata Siemińska przeprowadziły zbiórkę popsutych telefonów komórkowych, płyt CD/DVD i zużytych tonerów do drukarek.

Największą aktywnością w zbieraniu materiałów do recyklingu wykazał się uczeń klasy VIB, Adam Janas. Drugie miejsce zajął Wiktor Bednarski z klasy IVA, a trzecie – Mateusz Rybak, również z klasy IVA.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.


W ostatnim tygodniu maja uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły  wzięli udział konkursie ortograficznym pt. Ortografia na wesoło”.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poznawania tajników poprawnej polskiej pisowni oraz kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.

Wszyscy uczestnicy rozwiązywali test ortograficzny, który sprawdzał znajomość podstawowych zasad pisowni. Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach wiekowych.  Każda z klas rozwiązywała inny test dostosowany do ich wieku.

WYNIKI KONKURSU:

KLASY II

I miejsce –– Rafał Dryja  - kl.IIA,     Michał Koćwin  - kl.IIA

II miejsceAlicja Śliwińska  - kl.IIA

III miejsceAngelika Łysik -  kl. IIB

KLASY III

I miejsce  -  Joanna Witkowska -  kl.IIIA

II miejsce Klaudia Dzięburska – kl.IIIB

III miejsceMartyna Durka – kl. IIIA

Organizatorem konkursu była pani Urszula Rak.


Podczas realizacji projektu „Na powódź mam plan” odbył się konkurs plastyczny pt. ,,Uwaga! Powódź!”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych. Uczestnicy konkursu przedstawili zmagania człowieka z żywiołem. Stosowali różnorodne środki wyrazu plastycznego.

Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach wiekowych.

Klasy drugie

I miejsce – Martyna Popiołek, Klaudia Osumek

II miejsce - Alicja Śliwińska, Wiktoria Saternus

III miejsce – Michał Koćwin

Klasy trzecie

I miejsce- Marcin Radziejewski, Magda Nita, Kacper Boruta

II miejsce- Karolina Radziejewska, Filip Prajs, Julita Wojtala

III miejsce – Hubert Błasiak, Natalia Ziółkowska, Kinga Zięba

Klasy piąte i szóste  (prace zespołowe)

I miejsce – Natalia Cywińska, Aleksandra Mazik, Emilia Ołoszczyńska, Weronika Nowicka;

                   Martyna Depta, Dominika Dobrowolska, Emilia Jędrzejczyk, Wiktoria Mekler

II miejsce -  Karolina Boruta, Marta Olczyk;

                    Martyna Chrzanowska, Justyna Piechowicz, Sylwia Zięba

III miejsce – Mateusz Rek, Oskar Wilk;

                     Wiktoria Ciupińska.


Powiatowy finał

 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem

Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga” rozstrzygnięty

W II grupie wiekowej (klasy IV –VI) I miejsce w powiecie radomszczańskim zajęła Klaudia Piechowicz, uczennica klasy V A.

21 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomsku autorka nagrodzonej pracy uczestniczyła wraz z opiekunem, panią Małgorzatą Terlicką w uroczystym wręczeniu nagród.

 

 

 

 

 

 

Praca Klaudii Piechowicz została wysłana na eliminacje wojewódzkie.

Gratulujemy!!!

 

 


WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA UCZNIÓW

na dzień 08.05.2015 roku

 

 I miejsce – Aleksandra Mazik  kl. V B

II miejsce – Filip Prajs  kl. III B

                    Jakub Saternus  kl. I A

III miejsce – Dominika Dobrowolska  kl. V B

                      Kornel Kowalik kl. I A

IV miejsce – Wiktoria Mielczarek  kl. IV A

V miejsce – Weronika Nowicka  kl. V B

                     Justyna Piechowicz  kl. V B

 

WYNIKI  KONKURSU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO DLA KLAS

na dzień 08.05.2015 roku

 

 I miejsce – klasa V B

II miejsce – klasa IV A

III miejsce – klasa III B

IV miejsce – klasa I A

V miejsce – klasa VI B


KONKURS  PLASTYCZNY

na plakat z rymowanką dotyczącą oszczędzania

30 kwietnia zakończył się konkurs SKO dotyczący oszczędzania. Celem  konkursu było

 • rozbudzanie u dzieci zainteresowań plastycznych,
 • pobudzanie wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki.,
 •  doskonalenie umiejętności literackich ucznia,
 • zwrócenie uwagi na korzyści płynące z oszczędzania,
 • propagowanie idei oszczędzania.

 W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas I – III.                                       

Nagrodzone prace:

I miejsce Łukasz Szwyngiel  klasa I B

                Piotr Grzybek  klasa I B

                Kacper Boruta  klasa III A

                Hubert Błasiak  klasa III A

II miejsce Filip Prajs  klasa III B

                Marcin Radziejewski  klasa III A

III miejsce Joasia Witkowska  klasa III A

                  Martyna Durka  klasa III A

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Zostały one pozyskane z ESBANKU Banku Spółdzielczego w Radomsku.      Nagrodzone prace ozdobią wnętrze Oddziału Banku nr II w Ładzicach.

 

A  OTO  NAJPIĘKNIEJSZE  RYMOWANKI

 

„Zbieram złotóweczki to jest mym celem,

by uzyskać stóweczki i zostać milionerem”     

„Oszczędzanie to fajna sprawa,

 gdy się dużo uzbiera będzie super zabawa”    

„Gdy grosiki oszczędzamy na wakacje oszczędzamy”

„Milionerem zostać bardzo chcę, więc już w pierwszej klasie do SKO zapisałem się. SKO i pani Dorota uczy nas, by pieniążki nie poszły w las”

„OSZCZĘDZAJ – bo efektem oszczędzania może być konsola do grania”

„Gdy grosz do grosza zbieramy to pieniądze oszczędzamy”

„Zbieram trochę kasy na moje wczasy”

„Kto oszczędzać będzie chciał zawsze kasę będzie miał”

„Z SKO spełniam moje marzenia”

„Zbieraj grosik do grosika, nie wydawaj ich w sklepikach,

bo gdy zbierzesz ich już wiele to już będziesz żyć weselej”

„Zamiast fikać po sklepikach zbieraj grosik do grosika.

Konto w ESBANKU rozkwita przygoda Cię wita”


Znamy zasady ortografii

14 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnym konkursie ortograficznym pt. „Zostań mistrzem ortografii”.

Wraz z nimi swoje umiejętności ortograficzne sprawdzili  ich rówieśnicy  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobiecku Szlacheckim. Wszyscy uczestnicy rozwiązywali test ortograficzny, który sprawdzał znajomość podstawowych zasad pisowni.

Laureatami zostali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlnie. Najlepszy wynik uzyskał Oskar Wilk z  klasy VIA, drugie miejsce zajęła Weronika Nowicka z klasy VB, a trzecie – Julia Szwed z klasy VIB.

Głównym celem konkursu było kształcenie u uczniów nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.

Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego, Anna Bedlechowicz.


Szkolny konkurs  „Bezpieczeństwo  Ruchu Drogowego”

W naszej szkole od 3 - 24 marca 2015 r. trwał  szkolny konkurs  „Bezpieczeństwo  Ruchu Drogowego” dla uczniów klas V-VI.   W konkursie wzięło udział 65 dzieci.

Celem konkursu jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej, działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. Uczestnicy zmagali się z rozwiązywaniem testów dotyczących przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, właściwego zachowania się na skrzyżowaniach i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Laureaci konkursu:

I miejsce –Woźniakowski Jakub – klasa VA,

II miejsce -  Hnatczuk Mikołaj– klasa VIB,

II miejsce - Wilk Oskar – klasa VIA,

III miejsce –Ciupińska Wiktoria– klasa VIB,

IV miejsce –Nowicka Weronika - klasa VB.

Uczniowie: Woźniakowski Jakub, Wilk Oskar, Ciupińska Wiktoria, Nowicka Weronika 8 kwietnia 2015 roku reprezentowali  naszą szkołę w „Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego”. 

W eliminacjach międzyszkolnych odbytych w Gminie Ładzice nadzór od strony merytorycznej sprawowali przedstawiciele Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej. Uczniowie z naszej szkoły drużynowo zajęli I miejsce i będą reprezentować Gminę Ładzice i PSP w Jedlnie w eliminacjach powiatowych Turnieju BRD, które zostaną przeprowadzone 29 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Gomunicach. 


Znają tajemnice przyrody

W marcu w naszej szkole odbył się konkurs „Tajemnice przyrody”. Uczniowie klas IV – VI rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych rozwiązując testy o tematyce przyrodniczej.

Wśród uczniów klas czwartych pierwsze miejsce zajęły ex aequo Aleksandra Bednarczyk i Weronika Maligłówka, drugie – Mateusz Rybak i Kamila Kowalska, trzecie – Monika Bugajska i Krystian Kaszuwara.

Wśród uczniów klas piątych największą wiedzą przyrodniczą wykazała się Emilia Ołoszczyńska, drugie miejsce ex aeqo zajęli Daniel Koćwin i Weronika Nowicka, trzecie – Jakub Woźniakowski i Sylwia Zięba.

W kategorii uczniów klas szóstych pierwsze miejsce przypadło Oskarowi Wilkowi, drugie – Mateuszowi Rekowi, a trzecie – Maciejowi Borucie.

Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Krakowska – Rek – opiekun Szkolnego Koła PCK.


Ortograficzne zmagania

W ostatnim tygodniu marca uczniowie klas IV – VI  wzięli udział w konkursie „W krainie ortografii”. Sprawdzali własną wiedzę w praktyce, pisząc dyktando o wiosennej tematyce. Swoją pracę, jako jedyna, bezbłędnie napisała Julia Szwed z VIB. Drugie miejsce zajęli: Mateusz Rybak z IVA i Oskar Wilk z VIA, którzy popełnili po jednym błędzie. Trzecie miejsce przypadło ex aequo Danielowi Koćwinowi z VA oraz uczennicom klasy VB: Weronice Nowickiej, Emilii Ołoszczyńskiej oraz Sylwii Ziębie (dwa błędy ortograficzne).

Uczniowie ci będą reprezentować  naszą szkołę w gminnym konkursie „Zostań mistrzem ortografii”, w którym zmierzą się z uczniami z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ze Stobiecka Szlacheckiego.

Organizatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego, Anna Bedlechowicz.


W dniu 30 stycznia 2015 roku w PSP Jedlno odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Modzież zapobiega pożarom". Wzięło w nich udział 42 uczniów.

W eliminacjach gminnych 25 lutego OTWP naszą szkołę reprezentowali:Oskar Wilk (kl. VIa), Weronika Kaczmarek (kl. VIa), Emilia Ołoszczyńska (kl. Vb), Rafał Przybył (kl. IVa). Pierwsze miejsce zdobył Oskar Wilk. Reprezentował on Gminę Ładzice w etapie powiatowym turnieju.

W dniu 13 marca 2015 roku odbyły się eliminacje powiatowe OTWP w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku. Oskar zajął 5 miejsce.


 27 lutego 2015 roku odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego  “Mistrz Słówek – The Master of Words 2015” dla klas IV-VI. Celem konkursu było m.in. pogłębianie znajomości słownictwa angielskiego i sprawdzenie swojej wiedzy ze słownictwa obowiązującego na Sprawdzianie Szóstoklasisty. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość słownictwa i zwrotów angielskich. Tym razem uczestnicy zmagali się z tłumaczeniem na język angielski lub polski słówek i wyrażeń z zakresu takich tematów, jak zdrowie oraz podróżowanie i turystyka. Uczniowie mogli uzyskać w sumie 30 punktów.

Wyniki konkursu                                                                                                                          

Klasy IV

 1. Weronika Maligłówka kl. IVa – 28,5 pkt.
 2. Ewelina Koćwin kl. IVb – 25,5 pkt.
 3. Wiktoria Grygielska kl. IVa – 22, 5 pkt.

Klasy V

 1. Weronika Nowicka kl. Vb – 29 pkt.
 2. Emilia Ołoszczyńska kl. Vb – 28, 5 pkt.
 3. Klaudia Piechowicz kl. Va – 27 pkt.

Klasy VI

 1. Oskar Wilk kl. VIa – 30 pkt. smiley
 2. Julia Szwed kl. VIb – 20 pkt.
 3. Weronika Kaczmarek kl. VIa – 18, 5 pkt.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”.

W etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów z klas I- III oraz 8 osób z klas starszych. Do etapu gminnego zakwalifikowały się prace następujących osób:

 1. Martyna Konat – IA
 2. Patryk Wilk – IB
 3. Wiktoria Saternus – IIA
 4. Fabian Plaskacz – IIIB
 5. Kinga Zięba – IIIB
 6. Klaudia Piechowicz – VA
 7. Weronika Nowicka – VB
 8. Aleksandra Mazik - VB
 9. Weronika Piechowicz – VIA
 10. Weronika Kaczmarek – VIA

W pierwszym semestrze Szkolna Kasa Oszczędności prowadziła konkurs oszczędnościowy dla uczniów i dla klas.

Wyniki dla uczniów Wyniki dla klas

 I miejsce – Wiktoria Mielczarek  kl. IVa

II miejsce – Filip Prajs   kl. IIIb

III miejsce – Dominika Dobrowolska  kl. Vb

IV miejsce – Aleksandra Mazik  kl. Vb

V miejsce – Martyna Żak  kl. Vb

 I miejsce – klasa Vb

II miejsce – klasa IVa

III miejsce – klasa IIIb

IV miejsce – klasa IIIa

V miejsce – klasa IIa

 


Wyniki konkursu ogłoszonego przez samrząd klasy Va pod hasłem "Makieta wymarzonej szkoły, obiektu sportowego lub innej znanej budowli":

I miejcse - Bartłomiej Mielczarek, Daniel Koćwin, Kacper Osumek (klasa Va),

II miejsce - Dominika Mostowska (klasa IVa),

III miejsce  - Mateusz Ziółkowski (klasa Vb),

Wyróżnienie za swoją makietę otrzymali Wiktor Bednarski i Rafał Przybył z klasy IVa.


 

 

W Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej w języku angielskim It’s Christmas time III miejsce wyśpiewała Kinga Krynke z klasy IVb. Wyróżnienia otrzymały: Dominika Mostowska (IVa) i Zofia Ciszewska (Va).

 

 


 

10 grudnia 2014 roku odbył się Turniej Mikołajkowy dla klas czwartych w Stobiecku Szlacheckim. Nasza drużyna zajęła I miejsce przed zespołami z Dobryszyc, Lgoty Wielkiej oraz Stobiecka Szlacheckiego.

   Drużyna z Jedlna wystąpiła w składzie:

   Klaudia Cywińska 

   Emilia Waloch 

   Patrycja Wieloch 

   Ewelina Koćwin 

   Aneta Dryja 

   Wiktor Bednarski 

   Norbert Durka 

   Rafał Przybył 

   Mateusz Dębiński 

   Daniel Knosała 


Rozstrzygnięto konkurs na plakat reklamujący bibliotekę szkolną. Pierwszego miejsca nie przyznano.

II miejsce – ex aequo Kamila Kowalska IVb 

Magdalena Bednarska, Dominik Borciuch, Zofia Ciszewska (praca zbiorowa) Va

III miejsce – Daniel Koćwin, Marcin Minecki, Kacper Osumek (praca zbiorowa) Va


W konkursie literackim Gdybym był bogaty, ogłoszonym przez SKO, I miejsce zajęła uczennica klasy Vb Emilia Ołoszczyńska.


Wyniki konkursu plastycznego Mój ulubiony sportowiec

I miejsce - Dominika Mostowska IVa

II miejsce - Oskar Wilk VIa

III miejsce - Julia Szwed VIb


W XXIII Radomszczańskim Biegu Niepodległości naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Cywińska IVb, Weronika Kaczmarek VIa, Emilia Waloch IVb, Wiktor Bednarski IVa, Norbert Durka Va, Bartosz Kaczmarek IVb, Daniel Knosała IVa, Jakub Przybył IVb, Rafał Przybył IVa, Dominik Stolarczyk Va. Na wyróżnienie zasługuje 9 miejsce Weroniki Kaczmarek


Barwy jesieni - konkurs plastyczny dla klas IV-VI

Klasy IV Klasy V Klasy VI

I miejsce – Monika Bugajska IVa

II miejsce – Magdalena Kowalska IVa

 

 

I miejsce – Klaudia Piechowicz Va

II miejsce -  Weronika Nowicka Vb

III miejsce -  Wiktoria Osumek Va

 

I miejsce – Weronika Piechowicz VIa

II miejsce -  Marcin Popiołek VIb

III miejsce -  Monika Grzesiczak VIb

Wyróżnienie – Maciej Boruta VIb


Wyniki konkursu dla klas szóstych z języka angielskiego z zakresu czytania ze zrozumieniem.

I miejsce – Maciej Boruta VIb

II miejsce – Oskar Wilk VIa

III miejsce – Julia Szwed VIb


Znaczki odblaskowe - konkurs plastyczny dla klas I-III

Klasy I Klasy II Klasy III

I miejsce – Patryk Wilk Ib

                  Alan Czuba Ib

                  Martyna Konat Ia

II miejsce – Szymon Marczyk Ib

                   Julia Osumek Ia

III miejsce – Sebastian Chudek Ib

                    Przemysław Dzięburski Ia

 

I miejsce – Julia Barnaś IIb

                  Rafał Dryja IIa

                  Mateusz Kaszuwara IIb

II miejsce -  Angelika Łysik IIb

                   Wiktoria Saternus IIa

III miejsce – Alicja Depta IIb

                    Klaudia Grzesiczak IIb

                    Klaudia Osumek IIa

I miejsce – Filip Prajs IIIb

                  Joanna Witkowska IIIa

II miejsce – Klaudia Dzięburska IIIb

                   Kinga Zięba IIIb

III miejsce – Magdalena Nita IIIa

 

 

 


Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne w konkursie Mam Talent. Największe uznanie jury zdobyli:

I miejsce – Martyna Depta Vb

II miejsce – Natalia Grzybek IVb

III miejsce – Piotr Skóra IVb


Wyniki konkursu plastycznego Uzależnienia są groźne.

I miejsce – Wiktoria Grygielska IVa

II miejsce – Maciej Frymus IVa

III miejsce – Sebastian Musiał VIa


W etapie szkolnym Konkursu Wiedzy Biblijnej czołowe miejsca zajęli:

I miejsce – Oskar Wilk VIa

II miejsce – Weronika Nowicka Vb

III miejsce – Aleksandra Mazik Vb

Oskar Wilk reprezentował szkołę w etapie rejonowym konkursu w Radomsku. 


W Dniu Głośnego Czytania, 26 września, Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach i Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zorganizowały III Festiwal Pięknego Czytania. Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych otrzymała uczennica PSP w Jedlnie Wiktoria Ciupińska z klasy VIb.          


24 września 2014 roku odbyły się na Fryszerce Powiatowe Biegi Przełajowe, w których udział wzięło 10 uczniów naszej szkoły. Wysokie 8 miejsce zajęła Weronika Kaczmarek z klasy VIa. Reprezentowali nas również: Klaudia Cywińska IVb, Weronika Nowicka Vb, Aleksandra Mazik Vb, Sylwia Zięba Vb, Knosała Daniel IVa, Rafał Przybył IVa, Mateusz Chądzyński Va, Jakub Siedlecki Va, Kamil Konpik VIb. 


Malowane wiersze Juliana Tuwima - konkurs plastyczny dla klas 0-III

Klasy 0 Klasy I Klasy II Klasy III

I miejsce – Marta Moryń 0B

II miejsce – Szymon Łysik 0R

                   Michał Ołoszczyński 0B

III miejsce – Mateusz Grygielski 0R

                   Wiktoria Suska 0A

I miejsce – Patryk Wilk I b

II miejsce – Alan Czuba I b

III miejsce – --------  

 

 

I miejsce – Klaudia Grzesiczak II b

II miejsce – Julia Barnaś II b

III miejsce – Mateusz Kaszuwara II b

 

 

I miejsce – Filip Prajs III b

II miejsce – ---------

III miejsce – Magdalena Nita III a

                    Martyna Durka III a

 

 


Mój najpiękniejszy dzień wakacyjny - konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

Klasy I Klasy II                                    KLasy III                         

I miejsce – Patryk Wilk I b                    

II miejsce – Martyna Konat I a

                    Emilia Piechowicz I b

III miejsce – Sebastian Chudek I b

 

 

 

 

 

I miejsce – Alicja Śliwińska II a

                  Julia Barnaś II b

II miejsce -  Klaudia Osumek II a

                    Alicja Depta II b

                    Mateusz Kaszuwara II b

III miejsce – Dawid Rudzki II a

                     Rafał Dryja II a

                     Kacper Bednarski II b

                     Klaudia Grzesiczak II b

I miejsce – Magdalena Nita III a

                  Kacper Boruta III a

II miejsce – Hubert Błasiak III a

III miejsce – Martyna Durka III a